Заштита приватностиУ име удружења МЈ ММФ обавезујемо се да ћемо чувати приватност свих наших донатора. Прикупљамо само неопходне, основне податке о донаторима / корисницима и податке неопходне за пословање и информисање корисника у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге. Дајемо донаторима могућност избора укључујући могућност одлуке да ли желе или не да се избришу са мејлинг листа које се користе за обавештења о активностима удружења МЈ ММФ. Сви подаци о донаторима / корисницима се строго чувају и доступни су само запосленима којима су ти подаци нужни за обављање посла. Сви запослени у удружењу МЈ ММФ (и пословни партнери) одговорни су за поштовање начела заштите приватности.

У случају промене било ког личног података (нпр. место становања, адреса доставе) који се евидентирају приликом регистрације, донатор је дужан да о промени обавести удружење МЈ ММФ. У случају промене о којој није обавештен, Удружење не одговара за било какве недостатке у погледу испоруке уздарја.